понеделник, 4 май 2015 г.

Из чаршията: По траекторията на свободното падане

Продажбите на нови коли в България бележат умерен ръст, а структурата на автомобилния парк – катастрофален срив.За българския автомобилен пазар винаги говоря с трепет. Не от патриотичен или професионален сантимент към колите, а заради умората от застоя. Позабравеното понятие от 80-те години на ХХ век е най-подходящият етикет за състоянието на автомобилизацията в България. Ако приемем, че тя е не просто в статистиката за броя автомобили на 1000 души, а процес на добре обмислена обществена интеграция на четириколесните возила, то такава всъщност не съществува.


Делът на новите автомобили в структурата на парка се срутва за сметка 
на най-старите. Това е свободно падане, причинено от системно 
институционално бездействие
Доказателства да искате: като започнем от структурата на автомобилния парк (виж таблицата), организацията на движението, състоянието на пътната инфраструктура, минем през градското планиране (за което обществените паркинги не съществуват) и завършим със състоянието на данъчната система, наказваща безмилостно притежателите на нови автомобили. 

Повече от двайсет години гледам упорития отказ на правителствата да формулират национална политика към колите. Всъщност, преднамереното бездействие също е вид национална политика - антиполитика. Прекият резултат е напълно либерализиран внос на употребявани автомобили, данъчна система, насърчаваща застаряването на парка и обща неадекватност по автомобилните теми. 


Оскъдната информация от КАТ за по-важните марки сочи умерен ръст;  
Great Wall се борят за живота си
Това води до естествената доминация на сивия вторичен сектор, а системни мерки за реално обновяване и модернизация не са предприемани. Причините са както в откритото нежелание за промяна и разградените от кадровия партиен манталитет държавни институции, така и в нас – работещите в сектора, които така и не съумяхме да окажем реално конструктивно въздействие; гражданското ни поведение е третата причина.

Днес обаче няма да прекаляваме с приказките, а ще оставим да говорят данните. Има всички предпоставки за силна тревога: 


Информацията от ААП съдържа реекспорт, поради което е много 
приблизителна, но доминацията на Dacia е факт
1.  Определянето на автомобилния ни парк като трайно застаряващ е мека формулировка за катастрофалното му състояние. Както ще видите в таблицата, тенденцията е напълно сравнима с облика на повечето виадукти по магистрала „Хемус“. С тази разлика, че вече се е срутил върху главите ни: все по-нелепите причини за пътната смъртност, крайно високите (не само въглеродни и азотни) емисии, замърсяването от всичко, което се амортизира, шуми, тече и се изпарява от колесния скрап - движещ се или складиран по унилата ни инфраструктура. 

2. С едно кратко изключение миналата година Пътна полиция регистрира почти 100-процентова историческа успеваемост в намирането предлози за отказ от ритмичното публично споделяне на информация за регистрациите.

Абсурдната такса от 50 лв. на позиция по Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерство на вътрешните работи прави данните непублични и недостъпни, освен за малцината, които са в състояние да си позволят огромните, лишени от логика разходи, но дори те нямат цялата информация. Време е да се обърнем настоятелно към поредния министър: г-жо Бъчварова, моля съдействайте за трайното решаване на проблема с публичността и безплатния достъп до основната част от данните за автомобилните регистрации в страната. А задълбочената аналитичност би могла да има разумна цена през достъп в единна информационна система. 


По усреднени автомобилни емисии сме в тройката на последните в ЕС – още 
един тревожен знак
3. В челото сме на отрицателните въглеродни класации и никакви псевдо свръхкраткосрочни планове за стимулиране на електромобилното потребление няма да ни извадят от най-тъмния и мръсен европейски ъгъл. Данните за средните емисии от автомобилния ни парк и броя на регистрираните нови електромобили са много по-красноречиви от всякакви приказки.  


Мястото на България по продажби на електромобили няма 
нужда от коментар.  ACEA получават данни от ААП (заради 
отказа на КАТ), поради което не отчитат регистрациите на 
Tesla (порядък 15 за 2 години). Общият спад от последното 
тримесечие отразява ценовия ефект на горивата
В този контекст пазарът на нови автомобили през първото тримесечие (доколкото разполагам с част от информацията за регистрациите в КАТ) расте в порядък 7%, което се дължи предимно на спадналите лихви по кредитите. Те тласкат някои от по-големите флотски клиенти към обновяване на стареещия си парк, а на малък пазар като нашия цикличността на подмяната в рамките на кратък период предизвиква осезаеми отклонения, поради което не можем да говорим за възстановяване. Липсата на аналитични пазарни данни не дава възможност да се проследи ефектът върху частното търсене, но в България то е традиционно слабо предвид ниската покупателна сила. Липсват фундаментални фактори за устойчив растеж: общото ни обществено-икономическо състояние предразполага към стагнация.

Неотложно се нуждаем от обединяване на оскъдните си ресурси в дългосрочно и последователно усилие за формулирането на устойчива национална политика и стратегия за модернизация на автомобилния парк – задача за две поколения. А докато го отлагаме, България ще продължи да ускорява по траекторията на свободното падане. 

Сп. "Тема"