неделя, 1 януари 2012 г.

За какво говорим: автомобилната индустрия на Европа в цифри

Няма начин, ще започна със сухите данни, защото рядко се замисляме каква мощна движеща сила не само в прекия, но и в преносния смисъл на думата е автомобилът. Той е продуктът, който в най-голяма степен свързваме с технологичното развитие на цивилизацията през ХХ век, а надеждите ни за нейното екологично бъдеще отново са свъзани с него.

Европейската автомобилна индустрия е с ключов принос в развитието на икономиката и обществата на континента. 

Ето защо:

- Годишен оборот 500 млрд. евро;
- Над 12 млн. семейства зависят от този сектор;
- Пряката заетост формира 2,3 млн. работни места, а непряката в свързани сектори - 10,4 млн. Заедно създават работа на 6% от заетото население;
- Европа е най-големият автомобилен производител в света, генериращ около 25% от световното производство на леки, лекотоварни автомобили, камиони и автобуси;
- Най-голям производител е Германия с над 5,5 млн. автомобила;
- ЕС произвежда средно 36 автомобила/1 000 души, а най-високият показател държи Словакия със 103;
- Нетният размер на износа е 57 млрд. евро;
- Автомобилните производители (26 на брой, от които 18 в страни от ЕС) разполагат с 291 завода в 26 страни на континента (236/18 в ЕС), един от които – този на Литекс Моторс в с. Баховица край Ловеч – вече и в България;
- Автомобилът е изключително комплексен и иновативен продукт, в чието изследване и развитие годишно се инвестират около 25 млрд. евро, или 5% от годишния оборот на сектора;
- Автомобилният парк на 27-те страни-членки на ЕС (ЕС 27) през 2010 г. е близо 271 млн., а нивото на моторизация – 473/1 000 души. В България тези цифри са, съответно, ок. 3,3 млн. и 331/1 000;
- Новите регистрации в ЕС 27 през 2010 г. са 15,1 млн.; в България по данни на КАТ – 19 145, а според ААП са продадени 20 085 автомобила;
- 19 страни-членки на ЕС прилагат данъчно облагане върху регистрацията и/или собствеността на автомобилите, базирано на CO2 емисии. България не е сред тях;
- В страните от Западна Европа и EFTA (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) приходите от данъци, свързани с автомобилите е 413,7 млрд. евро, или 3,4% от БВП;
- Високите технологии в сектора поддържат развитието на много други икономически отрасли: от IT до логистика и здравеопазване.

Колите, камионите и автобусите са източник на ежедневна мобилност и подхранват икономиката, социалния живот и културното многообразие. Водещата роля на сектора в сигурността и опазването на околната среда са движещата сила зад мобилните концепции на бъдещето. Ще имаме време да говорим и за тях.

Възхвалявани и обвинявани, автомобилите са част от историята през последните три века, настоящето и бъдещето ни, и ключовото им място в обществото е вън от съмнение.

Guten Tag aus Wolfsburg: Volkswagen е най-големият автомобилен производител в Европа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар